Hoe ziet onze sollicitatieprocedure er uit?

Zodra je hebt gesolliciteerd ontvang je een bevestiging per e-mail. Voldoe je aan de gestelde eisen, dan nodigen we je uit voor een eerste gesprek met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Als het van beide kanten klikt, volgt een tweede gesprek waarbij dan ook een medewerker van de afdeling Human Resources aanwezig is.

Voor bepaalde functies kunnen we je vragen aan een assessment deel te nemen.


Screening
Toezichthouder De Nederlandsche Bank adviseert om bij aanname van personeel in risicovolle functies een zogeheten pre-employmentscreening uit te voeren. 

Bij KAS BANK zijn alle functies aangemerkt als risicovol. 
Tijdens de sollicitatieprocedure winnen wij daarom onder andere referenties in bij jouw werkgever(s) van de laatste vijf jaar. 
Ook vragen wij van jou een verklaring over jouw financiële privésituatie en vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Ten slotte verrichten 
wij nog een aantal andere toetsingen voordat de sollicitatieprocedure verder wordt afgerond.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bankierseed
KAS BANK vindt het, net als alle andere Nederlandse banken, belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Een onderdeel van de indienstreding is het afleggen van de Bankierseed. Om dat te onderstrepen is in gedragsregels vastgelegd hoe bankiers zich horen te gedragen tijdens het uitoefenen van het vak. Door het afleggen van de eed verklaart een medewerker zich aan deze gedragsregels te houden. Ter handhaving van deze gedragsregels is een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld.

Zie voor meer informatie: www.nvb.nl