Privacy Statement

Privacy Statement

Beheerder website WERKENBIJKASBANK.nl
Deze website wordt beheerd door KAS BANK N.V. ("KAS BANK").

Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over "deze Website" wordt hiermee de WERKENBIJKASBANK.nl site bedoeld.
Wij wijzigen dit Privacy Statement als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Wij adviseren u daarom om bij elk bezoek aan onze website dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

KAS BANK gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en ziet erop dat bij de verwerkingen de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nageleefd.

KAS BANK verwerkt persoonsgegevens alleen voor vooraf vastgestelde doeleinden. Als u als bezoeker op de websites van KAS BANK u gegevens invult, dan verzamelt KAS BANK deze informatie.

Wanneer u via WERKENBIJKASBANK.nl site solliciteert op een vacature kunt u een online een formulier invullen en uw cv en motivatie uploaden. In bovengenoemd geval verwerken wij van u onder andere uw voornaam, achternaam, uw e-mailadres en telefoonnummer.


Beveiliging
KAS BANK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens verkregen via de website tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@kasbank.com.

Bewaartermijn
KAS BANK bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens, inclusief cv en motivatie voor een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode. Alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven worden de gegevens na1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op deze Website en niet op websites van derden die via deze Website kunnen worden bezocht. Indien op deze Website informatie die rechtstreeks van andere websites afkomstig is wordt verstrekt, dan is dit Privacy Statement daarop niet van toepassing.

Gegevens inzien

U heeft onder andere het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de KAS BANK verwerkt, kunt u contact opnemen en een schriftelijk inzageverzoek doen. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek informeert KAS BANK de betrokkene over de uitvoering van het verzoek.

Uw verzoek kunt u richten aan KAS BANK N.V., t.a.v. HR